Val till kommunfullmäktige i Göteborg - Ålder och kön - Askim-Frölunda-Högsbo, Lyckhem

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Askim-Frölunda-Högsbo, Lyckhem 1178 10,5% 33,9% 24,1% 31,5% 4,8% 48,7% 51,3% 3,4%  
Summa 1178 10,5% 33,9% 24,1% 31,5% 4,8% 48,7% 51,3% 3,4%

http://www.val.se