Val till kommunfullmäktige i Göteborg - Ålder och kön - Majorna-Linné, Klippan

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Majorna-Linné, Klippan 1738 24,2% 38,0% 26,1% 11,8% 4,5% 47,6% 52,4% 4,9%  
Summa 1738 24,2% 38,0% 26,1% 11,8% 4,5% 47,6% 52,4% 4,9%

http://www.val.se