Val till kommunfullmäktige i Göteborg - Ålder och kön - Askim-Frölunda-Högsbo, Billdal

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Askim-Frölunda-Högsbo, Billdal 1809 14,0% 38,7% 24,8% 22,5% 7,1% 49,3% 50,7% 3,3%  
Summa 1809 14,0% 38,7% 24,8% 22,5% 7,1% 49,3% 50,7% 3,3%

http://www.val.se