Val till kommunfullmäktige i Göteborg - Ålder och kön - Askim-Frölunda-Högsbo, Ruddalen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Askim-Frölunda-Högsbo, Ruddalen 1920 19,4% 19,2% 17,1% 44,3% 3,3% 45,9% 54,1% 5,3%  
Summa 1920 19,4% 19,2% 17,1% 44,3% 3,3% 45,9% 54,1% 5,3%

http://www.val.se