Val till kommunfullmäktige i Göteborg - Ålder och kön - Askim-Frölunda-Högsbo, Järnbrott, Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Askim-Frölunda-Högsbo, Järnbrott, Ö 1373 20,1% 27,0% 22,4% 30,4% 3,1% 45,2% 54,8% 3,1%  
Summa 1373 20,1% 27,0% 22,4% 30,4% 3,1% 45,2% 54,8% 3,1%

http://www.val.se