Val till kommunfullmäktige i Göteborg - Ålder och kön - Askim-Frölunda-Högsbo, Skintebo

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Askim-Frölunda-Högsbo, Skintebo 1212 14,4% 43,3% 21,0% 21,3% 6,5% 44,6% 55,4% 2,1%  
Summa 1212 14,4% 43,3% 21,0% 21,3% 6,5% 44,6% 55,4% 2,1%

http://www.val.se