Val till kommunfullmäktige i Göteborg - Ålder och kön - Majorna-Linné, Godhem

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Majorna-Linné, Godhem 1177 21,8% 45,9% 20,1% 12,3% 4,3% 48,5% 51,5% 4,0%  
Summa 1177 21,8% 45,9% 20,1% 12,3% 4,3% 48,5% 51,5% 4,0%

http://www.val.se