Val till kommunfullmäktige i Göteborg - Ålder och kön - Västra Göteborg, Grevegården

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Västra Göteborg, Grevegården 1362 32,0% 36,0% 17,1% 14,8% 8,9% 47,1% 52,9% 14,0%  
Summa 1362 32,0% 36,0% 17,1% 14,8% 8,9% 47,1% 52,9% 14,0%

http://www.val.se