Val till kommunfullmäktige i Göteborg - Ålder och kön - Askim-Frölunda-Högsbo, Högsbotorp, V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Askim-Frölunda-Högsbo, Högsbotorp, V 1488 26,1% 37,3% 17,3% 19,3% 2,7% 48,3% 51,7% 6,1%  
Summa 1488 26,1% 37,3% 17,3% 19,3% 2,7% 48,3% 51,7% 6,1%

http://www.val.se