Val till kommunfullmäktige i Göteborg - Ålder och kön - Västra Göteborg, Ekebäck

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Västra Göteborg, Ekebäck 1458 16,0% 37,0% 27,8% 19,3% 6,9% 50,1% 49,9% 5,6%  
Summa 1458 16,0% 37,0% 27,8% 19,3% 6,9% 50,1% 49,9% 5,6%

http://www.val.se