Val till kommunfullmäktige i Göteborg - Ålder och kön - Västra Göteborg, Korsåsen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Västra Göteborg, Korsåsen 1492 18,4% 29,6% 24,0% 28,1% 5,9% 47,7% 52,3% 7,1%  
Summa 1492 18,4% 29,6% 24,0% 28,1% 5,9% 47,7% 52,3% 7,1%

http://www.val.se