Val till kommunfullmäktige i Göteborg - Ålder och kön - Västra Göteborg, Björnekulla

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Västra Göteborg, Björnekulla 1442 11,5% 27,5% 23,4% 37,6% 5,8% 49,8% 50,2% 2,2%  
Summa 1442 11,5% 27,5% 23,4% 37,6% 5,8% 49,8% 50,2% 2,2%

http://www.val.se