Val till kommunfullmäktige i Göteborg - Ålder och kön - Västra Göteborg, Ängås

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Västra Göteborg, Ängås 1397 26,1% 37,5% 23,1% 13,2% 7,9% 49,5% 50,5% 10,2%  
Summa 1397 26,1% 37,5% 23,1% 13,2% 7,9% 49,5% 50,5% 10,2%

http://www.val.se