Val till kommunfullmäktige i Göteborg - Ålder och kön - Askim-Frölunda-Högsbo, Flatås, Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Askim-Frölunda-Högsbo, Flatås, Ö 1282 24,8% 39,8% 17,8% 17,6% 5,6% 48,8% 51,2% 5,9%  
Summa 1282 24,8% 39,8% 17,8% 17,6% 5,6% 48,8% 51,2% 5,9%

http://www.val.se