Val till kommunfullmäktige i Göteborg - Ålder och kön - Askim-Frölunda-Högsbo, Lindås

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Askim-Frölunda-Högsbo, Lindås 1488 12,7% 38,3% 22,6% 26,4% 7,5% 49,1% 50,9% 2,7%  
Summa 1488 12,7% 38,3% 22,6% 26,4% 7,5% 49,1% 50,9% 2,7%

http://www.val.se