Val till kommunfullmäktige i Göteborg - Ålder och kön - Askim-Frölunda-Högsbo, Sisjön, Södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Askim-Frölunda-Högsbo, Sisjön, Södra 1499 17,7% 35,4% 25,8% 21,2% 9,3% 50,2% 49,8% 3,5%  
Summa 1499 17,7% 35,4% 25,8% 21,2% 9,3% 50,2% 49,8% 3,5%

http://www.val.se