Val till kommunfullmäktige i Göteborg - Ålder och kön - Askim-Frölunda-Högsbo, Kaverös, N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Askim-Frölunda-Högsbo, Kaverös, N 1241 30,1% 36,7% 18,9% 14,3% 6,2% 47,9% 52,1% 10,2%  
Summa 1241 30,1% 36,7% 18,9% 14,3% 6,2% 47,9% 52,1% 10,2%

http://www.val.se