Val till kommunfullmäktige i Göteborg - Ålder och kön - Majorna-Linné, Hängmattan

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Majorna-Linné, Hängmattan 1508 16,5% 41,3% 24,6% 17,6% 4,4% 46,6% 53,4% 5,0%  
Summa 1508 16,5% 41,3% 24,6% 17,6% 4,4% 46,6% 53,4% 5,0%

http://www.val.se