Val till kommunfullmäktige i Göteborg - Ålder och kön - Västra Göteborg, Hagen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Västra Göteborg, Hagen 1490 14,8% 35,0% 26,8% 23,4% 7,4% 49,3% 50,7% 5,0%  
Summa 1490 14,8% 35,0% 26,8% 23,4% 7,4% 49,3% 50,7% 5,0%

http://www.val.se