Val till kommunfullmäktige i Göteborg - Ålder och kön - Västra Göteborg, Nya Varvet

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Västra Göteborg, Nya Varvet 1492 13,7% 32,1% 25,7% 28,5% 6,1% 45,0% 55,0% 2,7%  
Summa 1492 13,7% 32,1% 25,7% 28,5% 6,1% 45,0% 55,0% 2,7%

http://www.val.se