Val till kommunfullmäktige i Göteborg - Ålder och kön - Västra Göteborg, Tångudden

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Västra Göteborg, Tångudden 1317 15,3% 34,4% 27,0% 23,2% 8,9% 49,0% 51,0% 3,1%  
Summa 1317 15,3% 34,4% 27,0% 23,2% 8,9% 49,0% 51,0% 3,1%

http://www.val.se