Val till kommunfullmäktige i Göteborg - Ålder och kön - Askim-Frölunda-Högsbo, Järnbrott, V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Askim-Frölunda-Högsbo, Järnbrott, V 1831 19,0% 33,4% 24,0% 23,7% 5,8% 47,1% 52,9% 4,9%  
Summa 1831 19,0% 33,4% 24,0% 23,7% 5,8% 47,1% 52,9% 4,9%

http://www.val.se