Val till kommunfullmäktige i Göteborg - Ålder och kön - Majorna-Linné, Majorna

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Majorna-Linné, Majorna 1559 27,3% 31,4% 17,9% 23,5% 4,4% 48,7% 51,3% 6,2%  
Summa 1559 27,3% 31,4% 17,9% 23,5% 4,4% 48,7% 51,3% 6,2%

http://www.val.se