Val till kommunfullmäktige i Göteborg - Ålder och kön - Västra Göteborg, Grimmered

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Västra Göteborg, Grimmered 1693 15,0% 34,3% 27,9% 22,8% 8,0% 50,7% 49,3% 3,9%  
Summa 1693 15,0% 34,3% 27,9% 22,8% 8,0% 50,7% 49,3% 3,9%

http://www.val.se