Val till kommunfullmäktige i Göteborg - Ålder och kön - Västra Göteborg, Tynnered

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Västra Göteborg, Tynnered 2055 24,2% 32,7% 21,7% 21,4% 6,5% 48,3% 51,7% 7,1%  
Summa 2055 24,2% 32,7% 21,7% 21,4% 6,5% 48,3% 51,7% 7,1%

http://www.val.se