Val till kommunfullmäktige i Göteborg - Ålder och kön - Askim-Frölunda-Högsbo, Gånglåten

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Askim-Frölunda-Högsbo, Gånglåten 1080 25,0% 40,2% 20,6% 14,3% 6,5% 48,4% 51,6% 12,8%  
Summa 1080 25,0% 40,2% 20,6% 14,3% 6,5% 48,4% 51,6% 12,8%

http://www.val.se