Val till kommunfullmäktige i Göteborg - Ålder och kön - Västra Göteborg, Opaltorget, Södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Västra Göteborg, Opaltorget, Södra 1000 22,5% 39,5% 18,5% 19,5% 8,0% 47,8% 52,2% 8,4%  
Summa 1000 22,5% 39,5% 18,5% 19,5% 8,0% 47,8% 52,2% 8,4%

http://www.val.se