Val till kommunfullmäktige i Göteborg - Ålder och kön - Askim-Frölunda-Högsbo, Hult

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Askim-Frölunda-Högsbo, Hult 1218 13,2% 29,3% 25,8% 31,7% 6,4% 50,8% 49,2% 3,0%  
Summa 1218 13,2% 29,3% 25,8% 31,7% 6,4% 50,8% 49,2% 3,0%

http://www.val.se