Val till kommunfullmäktige i Göteborg - Ålder och kön - Västra Göteborg, Bratthammar

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Västra Göteborg, Bratthammar 1925 15,0% 32,3% 23,4% 29,3% 7,6% 51,3% 48,7% 2,0%  
Summa 1925 15,0% 32,3% 23,4% 29,3% 7,6% 51,3% 48,7% 2,0%

http://www.val.se