Val till kommunfullmäktige i Göteborg - Ålder och kön - Askim-Frölunda-Högsbo, Mandolingatan

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Askim-Frölunda-Högsbo, Mandolingatan 1112 18,9% 18,6% 20,1% 42,4% 4,8% 42,5% 57,5% 7,9%  
Summa 1112 18,9% 18,6% 20,1% 42,4% 4,8% 42,5% 57,5% 7,9%

http://www.val.se