Val till kommunfullmäktige i Göteborg - Ålder och kön - Majorna-Linné, Svalebo

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Majorna-Linné, Svalebo 1298 26,1% 34,9% 21,8% 17,2% 5,2% 49,1% 50,9% 6,2%  
Summa 1298 26,1% 34,9% 21,8% 17,2% 5,2% 49,1% 50,9% 6,2%

http://www.val.se