Val till kommunfullmäktige i Göteborg - Ålder och kön - Askim-Frölunda-Högsbo, Högsbotorp, Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Askim-Frölunda-Högsbo, Högsbotorp, Ö 1378 27,0% 32,4% 16,2% 24,5% 4,0% 46,9% 53,1% 5,0%  
Summa 1378 27,0% 32,4% 16,2% 24,5% 4,0% 46,9% 53,1% 5,0%

http://www.val.se