2014-09-23 17:32:42

Val till kommunfullmäktige i Lysekil - Röster - I vallokal ej räknade röster

17,06%
4,74%
5,69%
4,27%
21,80%
6,16%
11,85%
6,64%
0,47%
13,27%
6,64%
0,00%
1,42%
M C FP KD S V MP SD FI LP.NU K SköP ÖVR

Röstfördelning - Uppsamlingsdistrikt

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 36 17,06% -5 -8,25 41 25,31%
C Centerpartiet 10 4,74% +5 +1,65 5 3,09%
FP Folkpartiet liberalerna 12 5,69% -13 -9,74 25 15,43%
KD Kristdemokraterna 9 4,27% +4 +1,18 5 3,09%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 46 21,80% +13 +1,43 33 20,37%
V Vänsterpartiet 13 6,16% +5 +1,22 8 4,94%
MP Miljöpartiet de gröna 25 11,85% +5 -0,50 20 12,35%
SD Sverigedemokraterna 14 6,64% +5 +1,08 9 5,56%
FI Feministiskt initiativ 1 0,47% +1 +0,47    
LP.NU Lysekilspartiet 28 13,27% +23 +10,18 5 3,09%
K Kommunistiska Partiet 14 6,64% +9 +3,55 5 3,09%
SköP Skaftöpartiet     -2   2 1,23%
ÖVR Övriga partier 3 1,42% -1 -1,05 4 2,47%
  Giltiga röster 211 100,00% +49   162 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 10 4,52% +7 +2,72 3 1,81%
OG Ogiltiga röster - övriga     -1 -0,60 1 0,60%

Röstfördelning övriga partier - Uppsamlingsdistrikt

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 3 1,42% -1 -1,05 4 2,47%
  Totalt övriga partier 3 1,42% -1 -1,05 4 2,47%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - Uppsamlingsdistrikt

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se