2014-09-18 14:54:16

Val till kommunfullmäktige i Lysekil - Röster - Lyse

9,26%
6,75%
5,03%
2,91%
20,24%
10,19%
6,35%
9,79%
0,00%
23,02%
6,08%
0,00%
0,40%
M C FP KD S V MP SD FI LP.NU K SköP ÖVR
Valdeltagande
2014: 86,32%
+2,35
2010: 83,97%

Röstfördelning - valdistrikt Lyse

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 70 9,26% -32 -4,21 102 13,47%
C Centerpartiet 51 6,75% -17 -2,24 68 8,98%
FP Folkpartiet liberalerna 38 5,03% -107 -14,13 145 19,15%
KD Kristdemokraterna 22 2,91% +18 +2,38 4 0,53%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 153 20,24% -56 -7,37 209 27,61%
V Vänsterpartiet 77 10,19% +43 +5,69 34 4,49%
MP Miljöpartiet de gröna 48 6,35% +15 +1,99 33 4,36%
SD Sverigedemokraterna 74 9,79% +57 +7,54 17 2,25%
FI Feministiskt initiativ            
LP.NU Lysekilspartiet 174 23,02% +86 +11,39 88 11,62%
K Kommunistiska Partiet 46 6,08% -10 -1,31 56 7,40%
SköP Skaftöpartiet     -1   1 0,13%
ÖVR Övriga partier 3 0,40% +3 +0,40    
  Giltiga röster 756 100,00% -1   757 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 14 1,82% +1 +0,13 13 1,69%
OG Ogiltiga röster - övriga            
VDT Valdeltagande 770 86,32%   +2,35 770 83,97%
  Antal röstberättigade 892   -25   917  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Lyse

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 3 0,40% +3 +0,40    
  Totalt övriga partier 3 0,40% +3 +0,40    

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Lyse

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se