2014-09-23 17:51:41

Val till kommunfullmäktige i Lysekil - Röster - Bro

10,95%
15,91%
3,65%
3,50%
24,38%
6,72%
6,42%
15,91%
0,00%
7,30%
5,11%
0,00%
0,15%
M C FP KD S V MP SD FI LP.NU K SköP ÖVR
Valdeltagande
2014: 81,45%
+1,90
2010: 79,54%

Röstfördelning - valdistrikt Bro

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 75 10,95% -55 -8,20 130 19,15%
C Centerpartiet 109 15,91% +13 +1,77 96 14,14%
FP Folkpartiet liberalerna 25 3,65% -56 -8,28 81 11,93%
KD Kristdemokraterna 24 3,50% +14 +2,03 10 1,47%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 167 24,38% -42 -6,40 209 30,78%
V Vänsterpartiet 46 6,72% +29 +4,21 17 2,50%
MP Miljöpartiet de gröna 44 6,42% +3 +0,39 41 6,04%
SD Sverigedemokraterna 109 15,91% +77 +11,20 32 4,71%
FI Feministiskt initiativ            
LP.NU Lysekilspartiet 50 7,30% +16 +2,29 34 5,01%
K Kommunistiska Partiet 35 5,11% +6 +0,84 29 4,27%
SköP Skaftöpartiet            
ÖVR Övriga partier 1 0,15% +1 +0,15    
  Giltiga röster 685 100,00% +6   679 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 12 1,72% -4 -0,58 16 2,30%
OG Ogiltiga röster - övriga 1 0,14%     1 0,14%
VDT Valdeltagande 698 81,45% +2 +1,90 696 79,54%
  Antal röstberättigade 857   -18   875  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Bro

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 1 0,15% +1 +0,15    
  Totalt övriga partier 1 0,15% +1 +0,15    

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Bro

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se