Val till kommunfullmäktige i Lysekil - Ålder och kön - Bro

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bro 857 15,8% 23,9% 28,2% 32,1% 6,0% 51,9% 48,1% 4,7%  
Summa 857 15,8% 23,9% 28,2% 32,1% 6,0% 51,9% 48,1% 4,7%

http://www.val.se