Val till kommunfullmäktige i Lysekil - Ålder och kön - Lysekil Kyrkvik

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Lysekil Kyrkvik 1337 14,4% 18,2% 22,5% 44,9% 5,0% 47,0% 53,0% 2,4%  
Summa 1337 14,4% 18,2% 22,5% 44,9% 5,0% 47,0% 53,0% 2,4%

http://www.val.se