Val till kommunfullmäktige i Lysekil - Ålder och kön - Lysekil Bansvik

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Lysekil Bansvik 1007 21,2% 24,8% 28,0% 26,0% 8,1% 47,5% 52,5% 10,9%  
Summa 1007 21,2% 24,8% 28,0% 26,0% 8,1% 47,5% 52,5% 10,9%

http://www.val.se