Val till kommunfullmäktige i Lysekil - Ålder och kön - Lysekil

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Brastad landsbygd 899 10,6% 31,4% 29,6% 28,5% 4,7% 52,6% 47,4% 3,1%  
Brastad tätort 1538 13,8% 24,5% 25,6% 36,1% 5,3% 50,8% 49,2% 6,3%  
Bro 857 15,8% 23,9% 28,2% 32,1% 6,0% 51,9% 48,1% 4,7%  
Lyse 892 14,3% 24,9% 30,9% 29,8% 6,6% 51,8% 48,2% 1,9%  
Lysekil Bansvik 1007 21,2% 24,8% 28,0% 26,0% 8,1% 47,5% 52,5% 10,9%  
Lysekil Centrum 1333 19,3% 23,9% 22,4% 34,4% 6,4% 47,8% 52,2% 4,3%  
Lysekil Dalskogen 1345 16,4% 32,2% 23,8% 27,6% 5,5% 50,1% 49,9% 5,2%  
Lysekil Kyrkvik 1337 14,4% 18,2% 22,5% 44,9% 5,0% 47,0% 53,0% 2,4%  
Lysekil Slätten 1314 12,0% 32,0% 27,7% 28,2% 5,6% 48,8% 51,2% 2,1%  
Skaftö 1272 7,7% 16,6% 30,8% 44,9% 2,6% 50,0% 50,0% 2,4%  
Lysekil 11794 14,5% 25,1% 26,6% 33,8% 5,5% 49,7% 50,3% 4,3%

http://www.val.se