Val till kommunfullmäktige i Lysekil - Ålder och kön - Brastad tätort

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Brastad tätort 1538 13,8% 24,5% 25,6% 36,1% 5,3% 50,8% 49,2% 6,3%  
Summa 1538 13,8% 24,5% 25,6% 36,1% 5,3% 50,8% 49,2% 6,3%

http://www.val.se