Val till kommunfullmäktige i Lysekil - Ålder och kön - Skaftö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Skaftö 1272 7,7% 16,6% 30,8% 44,9% 2,6% 50,0% 50,0% 2,4%  
Summa 1272 7,7% 16,6% 30,8% 44,9% 2,6% 50,0% 50,0% 2,4%

http://www.val.se