Val till kommunfullmäktige i Lysekil - Ålder och kön - Lysekil Centrum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Lysekil Centrum 1333 19,3% 23,9% 22,4% 34,4% 6,4% 47,8% 52,2% 4,3%  
Summa 1333 19,3% 23,9% 22,4% 34,4% 6,4% 47,8% 52,2% 4,3%

http://www.val.se