2014-09-23 10:04:57

Val till kommunfullmäktige i Kungsbacka - Röster - Vässingö/Röda Holme

44,38%
6,87%
7,84%
3,81%
11,03%
3,81%
9,22%
8,18%
0,21%
3,68%
0,97%
M C FP KD S V MP SD FI Kbabo ÖVR
Valdeltagande
2014: 89,09%
+0,32
2010: 88,78%

Röstfördelning - valdistrikt Vässingö/Röda Holme

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 640 44,38% -33 -3,93 673 48,31%
C Centerpartiet 99 6,87% +41 +2,70 58 4,16%
FP Folkpartiet liberalerna 113 7,84% -28 -2,29 141 10,12%
KD Kristdemokraterna 55 3,81% -23 -1,79 78 5,60%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 159 11,03% +2 -0,24 157 11,27%
V Vänsterpartiet 55 3,81% +20 +1,30 35 2,51%
MP Miljöpartiet de gröna 133 9,22% +25 +1,47 108 7,75%
SD Sverigedemokraterna 118 8,18% +81 +5,53 37 2,66%
FI Feministiskt initiativ 3 0,21% +3 +0,21    
Kbabo Kungsbackaborna 53 3,68% -3 -0,34 56 4,02%
ÖVR Övriga partier 14 0,97% -36 -2,62 50 3,59%
  Giltiga röster 1442 100,00% +49   1393 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 11 0,76% -4 -0,31 15 1,07%
OG Ogiltiga röster - övriga 1 0,07% +1 +0,07    
VDT Valdeltagande 1454 89,09% +46 +0,32 1408 88,78%
  Antal röstberättigade 1632   +46   1586  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Vässingö/Röda Holme

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
SPI SPI Välfärden 13 0,90% -18 -1,32 31 2,23%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 1 0,07% -18 -0,07 19 1,36%
  Totalt övriga partier 14 0,97% -36 -2,62 50 3,59%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Vässingö/Röda Holme

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se