Val till kommunfullmäktige i Kungsbacka - Ålder och kön - Vässingö/Röda Holme

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Vässingö/Röda Holme 1632 13,4% 33,4% 25,7% 27,5% 7,0% 50,9% 49,1% 3,7%  
Summa 1632 13,4% 33,4% 25,7% 27,5% 7,0% 50,9% 49,1% 3,7%

http://www.val.se