Val till kommunfullmäktige i Kungsbacka - Ålder och kön - Vallda Lerkil

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Vallda Lerkil 1385 13,1% 36,9% 25,3% 24,7% 6,9% 51,1% 48,9% 2,2%  
Summa 1385 13,1% 36,9% 25,3% 24,7% 6,9% 51,1% 48,9% 2,2%

http://www.val.se