Val till kommunfullmäktige i Kungsbacka - Ålder och kön - Vallda Backa

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Vallda Backa 1432 14,0% 41,1% 21,5% 23,4% 7,2% 47,8% 52,2% 2,2%  
Summa 1432 14,0% 41,1% 21,5% 23,4% 7,2% 47,8% 52,2% 2,2%

http://www.val.se