Val till kommunfullmäktige i Kungsbacka - Ålder och kön - Varla Norra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Varla Norra 1703 14,7% 30,9% 23,8% 30,5% 7,2% 47,4% 52,6% 1,9%  
Summa 1703 14,7% 30,9% 23,8% 30,5% 7,2% 47,4% 52,6% 1,9%

http://www.val.se