Val till kommunfullmäktige i Kungsbacka - Ålder och kön - Vallda Bröndome

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Vallda Bröndome 1123 15,9% 36,2% 25,9% 22,0% 7,7% 51,9% 48,1% 3,1%  
Summa 1123 15,9% 36,2% 25,9% 22,0% 7,7% 51,9% 48,1% 3,1%

http://www.val.se