Val till kommunfullmäktige i Kungsbacka - Ålder och kön - Västra Onsala

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Västra Onsala 1704 14,0% 39,3% 25,7% 21,0% 5,5% 51,2% 48,8% 2,7%  
Summa 1704 14,0% 39,3% 25,7% 21,0% 5,5% 51,2% 48,8% 2,7%

http://www.val.se