Val till kommunfullmäktige i Kungsbacka - Ålder och kön - Kungsbacka västra valkrets

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bukärrs Centrum 1477 11,5% 34,8% 25,3% 28,4% 6,2% 49,0% 51,0% 4,0%  
Forsbäck/Oskarsberg 1799 11,6% 41,4% 24,8% 22,2% 6,5% 51,1% 48,9% 3,6%  
Gottskär 1763 13,1% 34,7% 28,0% 24,2% 7,5% 49,9% 50,1% 3,4%  
Kullavik Centrum 1149 15,6% 32,4% 26,1% 25,9% 7,7% 46,6% 53,4% 1,5%  
Kyvik 1519 15,3% 32,9% 27,7% 24,0% 8,8% 49,0% 51,0% 3,0%  
Malevik/Släps Inland 1538 14,5% 40,0% 25,7% 19,8% 7,4% 51,0% 49,0% 3,5%  
Onsala Kyrka 1513 14,1% 31,3% 23,2% 31,4% 7,0% 47,8% 52,2% 3,4%  
Onsala Rydet 1429 14,0% 38,3% 25,5% 22,2% 7,0% 49,1% 50,9% 2,8%  
Presse/Skällared 1539 12,4% 43,9% 21,7% 22,0% 5,9% 48,9% 51,1% 2,5%  
Släps Kullen 1649 14,9% 36,5% 27,5% 21,2% 9,7% 50,6% 49,4% 2,4%  
Särö 1359 13,7% 30,2% 25,7% 30,4% 6,8% 49,7% 50,3% 3,8%  
Vallda Backa 1432 14,0% 41,1% 21,5% 23,4% 7,2% 47,8% 52,2% 2,2%  
Vallda Bröndome 1123 15,9% 36,2% 25,9% 22,0% 7,7% 51,9% 48,1% 3,1%  
Vallda Lerkil 1385 13,1% 36,9% 25,3% 24,7% 6,9% 51,1% 48,9% 2,2%  
Vallda Sandö 1340 11,8% 40,1% 22,9% 25,1% 5,8% 50,9% 49,1% 3,0%  
Varla Norra 1703 14,7% 30,9% 23,8% 30,5% 7,2% 47,4% 52,6% 1,9%  
Varla Södra 1660 23,2% 29,4% 20,5% 26,9% 6,4% 44,9% 55,1% 3,0%  
Vässingö/Röda Holme 1632 13,4% 33,4% 25,7% 27,5% 7,0% 50,9% 49,1% 3,7%  
Västra Onsala 1704 14,0% 39,3% 25,7% 21,0% 5,5% 51,2% 48,8% 2,7%  
Kungsbacka västra valkrets 28713 14,3% 36,0% 24,9% 24,9% 7,1% 49,4% 50,6% 3,0%

http://www.val.se